Kalite Politikamız

Müşteri Memnuniyeti
Amacımız; iç ve dış müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini eksiksiz karşılayarak müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamaktır.

Teknoloji Kullanımı
Hedefimiz; sektördeki yenilik ve teknolojik gelişmeleri aralıksız takip ederek,  işgücü, ürün ve hizmette kaliteyi, tüm organizasyon için ortak bir kültür haline getirerek sürekli iyileştirmektir.

  • Çalışanlarımıza sürekli eğitim programları düzenleyerek kalite anlayışını benimsemelerini ve kalite yönetimine etkin olarak katılmalarını sağlamak.

  • Sürekli iyileştirme faaliyetlerimizi; tedarikçilerimiz ile birlikte tüm süreçlerimiz için uygulamak,

  • Etkin bir paylaşım ve iletişimle personelimizin çevreye olan duyarlılığını arttırıcı programlar oluşturmak.